Metodologia wyceny

Jak wycenić nieruchomość? Opis podejść, metod i technik wyceny nieruchomości, a także sposoby wyceny różnego rodzaju nieruchomości dla różnych celów.

metoda kosztów likwidacji, rozbiórka budynku, ruina do wyceny

Metoda kosztów likwidacji w wycenie nieruchomości

Metodę kosztów likwidacji stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli części składowe gruntu są przeznaczone do rozbiórki. Wartość nieruchomości określona…

budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Poznań, metoda pozostałościowa, wycena inwestycji deweloperskiej

Metoda pozostałościowa w wycenie nieruchomości

Metodę pozostałościową stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli na nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montażu lub remoncie…

podejście mieszane w wycenie nieruchomości, budowa, nadbudowa, rozbiórka, koszty likwidacji

Podejście mieszane w wycenie nieruchomości

Podejście mieszane zawiera elementy innych podejść tj. podejścia porównawczego, dochodowego i kosztowego. Przy zastosowaniu podejścia mieszanego otrzymuje się wartość rynkową.

podejście kosztowe w wycenie nieruchomości, wartość odtworzeniowa, koszty budowy, wymiarowanie obiektów

Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości

Podejście kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. W podejściu kosztowym określa się…