O firmie

12 lat doświadczenia

Od 12 lat zajmuję się wyceną nieruchomości. W tym czasie wykonałam dziesiątki wycen nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych o łącznej wartości dziesiątek milionów złotych.

Kompleksowa znajomość nieruchomości

Dzięki doświadczeniom zawodowym oraz edukacji znam nieruchomości od strony technicznej, prawnej, ekonomicznej, a nawet informatycznej.

Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji

Nieruchomości są moją pasją, w związku z czym cały czas kształcę się w tej dziedzinie poprzez liczne szkolenia i konferencje.

Ilona Rak-Basińska

Jestem rzeczoznawcą majątkowym i od 2011r. zajmuję się wyceną nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

W 2013 roku uzyskałam uprawnienia zawodowe nr 5838 w zakresie szacowania nieruchomości, pozwalające określać wartość nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. W 2015r. odbyłam zakończone egzaminem szkolenie, zorganizowane przez Związek Banków Polskich w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych dzięki czemu znajduję się na liście Związków Banków Polskich tzw. liście bankowej. Jest to istotne, ponieważ część banków akceptuje wyceny sporządzone tylko przez rzeczoznawców majątkowych znajdujących się na tej liście.

Sprawdź świadczone usługi »

kalkulator wartości nieruchomości, wykres i obliczenia wartości nieruchomości

Kompleksowa znajomość nieruchomości

Doświadczenie i edukacja

Wycena nieruchomości charakteryzuje się najbardziej kompleksowym podejściem do nieruchomości ze wszystkich zawodów związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości. Wycena nieruchomości wymaga znajomości podstaw technicznych, geofizycznych, ekonomicznych i prawnych oraz umiejętności łączenia tej wiedzy. 

Uprawnienia i certyfikaty

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5838.

W 2013r. uzyskałam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomościami i tytuł rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. 

Wpis na tzw. „Listę Bankową”.   

Uzyskałam również uprawnienia do sporządzania wycen nieruchomości do celów kredytowych, potwierdzone wpisem na listę Związku Banków Polskich tzw. „listę bankową”.   

Doświadczenie zawodowe

Od 2015r. prowadzę biuro wyceny nieruchomości. Od początku działalności wykonałam dziesiątki wycen nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, wartych łącznie dziesiątki milionów złotych, dla najróżniejszych celów. Sporządzam m.in. wyceny nieruchomości dla celów kredytowych,  a wykonywane przeze mnie operaty są akceptowane przez wszystkie obecne na polskim rynku banki komercyjne. Od wielu lat współpracuję również z bankami hipotecznymi przy określaniu wartości bankowo-hipotecznych. 

Wcześniej przez kilka lat poszerzyłam swoją wiedzę i praktykę w zakresie sporządzania operatów szacunkowych pod okiem wieloletniego praktyka rynku i biegłego sądowego w zakresie wyceny nieruchomości i budownictwa w kancelarii w Poznaniu oraz w sektorze bankowym. Współpracowałam z jednostkami administracji publicznej, sądami, kancelariami prawnymi i komorniczymi. Pracowałam przy wycenie gruntów wywłaszczanych pod budowę dróg ekspresowych, przy wycenie odszkodowań za szkody wyrządzone przy budowie gazociągu wysokiego ciśnienia, przy zawiłych sprawach sądowych oraz przy wycenach dla prokuratury, urzędów gmin i innych jednostek administracji publicznej. Pracowałam w sektorze bankowym w dziale wyceny nieruchomości, gdzie zajmowałam się nieruchomościami mieszkaniowymi oraz komercyjnymi, w tym inwestycjami deweloperskimi.  Badałam i analizowałam nieruchomości pod kątem przydatności do zabezpieczenia wierzytelności banku oraz ryzyka. 

Szkolenia

Nieruchomości są moją pasją w związku z czym nadal się kształcę poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach. Poniżej przedstawiam listę szkoleń, które odbyłam.

Lista szkoleń:

Edukacja

Edukację w dziedzinie nieruchomości rozpoczęłam na kierunku geodezja i kartografia, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Na studiach inżynierskich poznałam nieruchomości od mocno technicznej i matematycznej strony, poznałam podstawy budownictwa, architektury, miernictwa, geologii, urbanistyki, gospodarki przestrzennej i kartografii. Poznałam podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości.

Na studiach magisterskich na kierunku geodezja i kartografia, na specjalizacji geoinformatyka poznałam systemy informacji przestrzennej GIS czyli nieruchomości od strony informatycznej, usługi WMS i WFS, zasady działania serwisów typu Geoportal.gov.pl, iGeoMap.pl, e-mapa.pl i innych. Wiedzę w tym zakresie poszerzałam na studiach podyplomowych na kierunku Systemy Informacji Geograficznej GIS na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. 

Wiedząc, że nieruchomości to nie tylko wiedza techniczna edukację kontynuowałam na kolejnych studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku wycena nieruchomości oraz dodatkowo na kierunku zarządzanie nieruchomościami, gdzie zdobyłam wiedzę z zakresu ekonomii i finansów związanych z nieruchomościami.

  • Studia podyplomowe: wycena nieruchomości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Studia podyplomowe: zarządzanie nieruchomościami Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Studia podyplomowe: systemy informacji geograficznej GIS Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
  • Studia magisterskie: specjalizacja geoinformatyka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Studia inżynierskie: geodezja i kartografia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji

Uprawnienia i szkolenia

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz