Usługi

Oferuję wyceny nieruchomości mieszkaniowych (domy, mieszkania, działki, domy w budowie itp.), wyceny nieruchomości komercyjnych (biura, hotele, budynki usługowe, handlowe, stacje paliw, działki inwestycyjne, kamienice itp.) oraz inne wyceny i analizy.
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług, które świadczę: 

Wycena nieruchomości mieszkaniowych

domy, mieszkania,
spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu,
domy w budowie, działki budowlane

Wycena nieruchomości komercyjnych

budynki użytkowe, hotele, hale, biurowce, stacje benzynowe, działki inwestycyjne, inwestycje w budowie

Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

różnego typu maszyny, urządzenia, pojazdy i samochody oraz inne ruchomości i środki trwałe

Wycena przedsiębiorstw

wycena przedsiębiorstw, spółek, JDG, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym

Analizy, ekspertyzy, raporty

wycena nieruchomości rolnych i leśnych, wycena nasadzeń roślinnych oraz wycena nakładów, służebności, analizy opłacalności inwestycji i inne

Cele wyceny nieruchomości

Po co wykonuje się wycenę nieruchomości?

Istnieje wiele powodów dla których możesz potrzebować operatu szacunkowego. Należą do nich przede wszystkim:

 • wycena nieruchomości do kredytu,
 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości,
 • wycena nieruchomości dla potrzeb negocjacji,
 • wycena nieruchomości na potrzeby podziału majątku,
 • wycena nieruchomości przy rozwodzie,
 • wycena nieruchomości dla potrzeb zniesienia współwłasności,
 • wycena nieruchomości dla potrzeb ubezpieczenia nieruchomości,
 • wycena nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych,
 • wycena nieruchomości – spadku,
 • wycena nieruchomości – darowizny,
 • wycena nieruchomości dla potrzeb aportu do spółki,
 • wycena nakładów na nieruchomości,
 • ustalenie czynszu rynkowego,
 • ustalenie opłaty adiacenckiej,
 • ustalenie opłaty planistycznej,
 • ustalenie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu,
 • ustalenie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • wywłaszczenia np. na potrzeby budowy dróg i autostrad,
 • odszkodowania za szkody na nieruchomości,
 • wynagrodzenie za służebność przesyłu, służebność gruntową,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz

Wycena nieruchomości na potrzeby kredytu

Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych

Wycena dla potrzeb aportu do spółki

Wycena na potrzeby podziału majątku, zniesienia współwłasności, w postępowaniach spadkowych, darowiznach i rozwodach

Wycena dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży lub negocjacji

Cele wyceny

Sprawdź inne cele wyceny