Wycena nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości komercyjne to takie które przynoszą dochód i służą do generowania zysku z wynajmu lub prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem nieruchomości komercyjnej jest lokal usługowy, budynek użytkowy, biurowiec, park handlowy, park logistyczny, hala produkcyjna lub magazyn (często z częścią biurową i socjalną), hotel, stacja benzynowa, centrum handlowe, budynek produkcyjny, salon samochodowy, salon sprzedaży czy showroom. Tego typu nieruchomościami są również działki inwestycyjne. 

Jakie nieruchomości komercyjne wyceniam?

W mojej ofercie znajdują się wyceny wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych m.in.:

 • budynki usługowe
 • lokale usługowe
 • hotele, hostele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
 • condohotele, aparthotele,  
 • apartmanety w condohotelu, aparthotelu, 
 • kamienice, 
 • pałace (zespoły pałacowe), 
 • obiekty zabytkowe, 
 • biura i biurowce, 
 • parki handlowe, 
 • hale produkcyjne, magazynowe z częścią biurową i socjalną,
 • magazyny, 
 • parki logistyczne, 
 • stacje benzynowe, 
 • salony samochodowe, 
 • salony sprzedaży,  showroom
 • centra handlowe, galerie handlowe, 
 • działki inwestycyjne, 
 • nieruchomości komercyjne w budowie, 
 • grunty pod fotowoltaikę.
wycena nieruchomości komercyjnej Poznań

Wycena nieruchomości na terenie całego kraju

Wycenę nieruchomości komercyjnych wykonuję w następujących obszarach:

 • w miastach wojewódzkich: Poznań, Szczecin, Wrocław, Gorzów, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Opole, Katowice, Kraków, Kielce, Warszawa, Olsztyn,
 • w miastach regionalnych: Leszno, Kalisz, Piła, Konin, Koszalin, Słupsk, Elbląg, Toruń, Włocławek, Płock, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych, Skierniewice, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Bielsko-Biała, Radom, Ciechanów, 
 • we wszystkich miejscowościach województw: wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego.  

W indywidualnych przypadkach wyceny nieruchomości komercyjnych wykonuję na terenie całego kraju.

obszar działania na mapie, wycena na terenie zaznaczonym na mapie

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz

Wsparcie na każdym etapie współpracy

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wyceną nieruchomości komercyjnych. Zapraszam również do odwiedzenia Bazy wiedzy. Dodatkowo, służę wiedzą i doświadczeniem zawsze wtedy gdy będziesz tego potrzebować.

Po co wykonuje się wycenę nieruchomości komercyjnych?

Wycenę nieruchomości komercyjnej wykonuje się najczęściej na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytowej tzn. na potrzeby kredytu na zakup, ale także w przypadku pożyczki hipotecznej zabezpieczonej na nieruchomości. 

Wycenę nieruchomości komercyjnych  wykonuje się również dla potrzeb aportu do spółki, dla potrzeb księgowych, sprawozdań finansowych czy skarbowo-podatkowych lub innych potrzeb wewnętrznych. 

Wycena nieruchomości stanowi część wyceny całego przedsiębiorstwa. Nieruchomość może stanowić przecież część majątku firmy. 

Wycena nieruchomości komercyjnych może być także elementem procesu sprzedaży lub negocjacji ceny, ale również podziału majątku, zniesienia współwłasności, rozliczeń majątkowych czy dla potrzeb przeprowadzenia procesu upadłości np. przez syndyka. 

koszt wyceny w monetach na stole, ile kosztuje wycena

Jakie dokumenty są niezbędne do wykonania wyceny nieruchomości komercyjnej?

Lista dokumentów niezbędnych do wykonania operatu szacunkowego ustalana jest zawsze indywidualnie z Klientem. Poniżej przedstawiam przykładowe listy dokumentów. W zależności od celu, zakresu wyceny oraz stanu prawnego nieruchomości mogą być wymagane dodatkowe, niewymienione poniżej dokumenty lub z niektórych dokumentów można zrezygnować.  Nie masz potrzebnych dokumentów?  Pomogę Ci je skompletować.

Lokal użytkowy

 • Numer księgi wieczystej lokalu
 • Podstawa nabycia nieruchomości np. akt notarialny kupna nieruchomości, umowa darowizny, orzeczenie o nabyciu spadku
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (jeżeli została podpisana)
 • Wypis z kartoteki lokalu
 • Umowa najmu

Budynek komercyjny

(również te w budowie)

 • Numer księgi wieczystej nieruchomości
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Podstawa nabycia nieruchomości np. akt notarialny zakupu nieruchomości,
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (jeżeli została podpisana)
 • Mapa (kopia mapy ewidencyjnej lub kopia mapy zasadniczej)
 • Decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli została wydana)
 • Pozwolenie na budowę
 • Projekt architektoniczno-budowlany (ostateczna wersja z naniesionymi zmianami) lub inwentaryzacja obiektu, 
 • Kosztorys budowy
 • Pozwolenie na użytkowanie
 • inne np. decyzja o opłacie z tytułu UW, kopia polisy ubezpieczeniowej, deklaracja podatku od nieruchomości, wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości, umowy najmu, inne dane finansowe, książka obiektu, przeglądy okresowe…

Działka inwestycyjna

 • Numer księgi wieczystej działki 
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Podstawa nabycia nieruchomości np. akt notarialny zakupu nieruchomości,
 • Mapa (kopia mapy ewidencyjnej lub kopia mapy zasadniczej)
 • Decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli została wydana)
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (jeżeli została podpisana)
 • inne

Ile kosztuje wycena nieruchomości komercyjnej?

Koszt wyceny nieruchomości komercyjnej (budynku usługowego, hali produkcyjnej, magazynu, hotelu, biurowca) zależy od wielu czynników i jest ustalany indywidualnie przed wykonaniem zlecenia. Koszt wyceny nie zależy od wartości nieruchomości. 

Cena operatu szacunkowego w przypadku nieruchomości komercyjnych uzależniona jest od rodzaju nieruchomości (czy jest to hala produkcyjna, magazyn, stacja benzynowa, hotel), zakresu wyceny tzn. czy wycena ma uwzględniać planowany remont, budowę lub inne czynniki. Cena zależna jest również od celu wyceny tzn. do czego potrzebna jest wycena, ponieważ cel wyceny wpływa na sposób wykonania wyceny, a co za tym idzie na pracochłonność wyceny.

Zobacz cennik wyceny nieruchomości »

nieruchomość komercyjna, biurowa, handlowa,
Zadzwoń
lub napisz

i.basinska@estima-wyceny.pl