Przepisy prawa

Wycena nieruchomości jest dziedziną, która wymaga znajomości zagadnień związanych z ekonomią i finansami, budownictwem, geodezją, kartografią, planowaniem przestrzennym, rolnictwem, leśnictwem, ale też w dużej mierze z prawem i przepisami prawa związanymi z wyżej wymienionymi dziedzinami. Poniżej wyszczególniona została część przepisów prawa wykorzystywanych w wycenie nieruchomości, nie jest to katalog zamknięty wszystkich przepisów prawa wykorzystywanych w wycenie, a jedynie wybrana ich część. 

ustawy i kodeksy

rozporządzenia

Zadzwoń
lub napisz

i.basinska@estima-wyceny.pl