Wycena przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Wycena przedsiębiorstwa to czynność lub proces dochodzenia do opinii o wartości przedsiębiorstwa, zorganizowanej jego części lub udziałów w kapitale własnym.

Jakie rodzaje wycen przedsiębiorstw oferuję?

W zależności od zakresu wyceny oraz jej szczegółowości wyróżnia się następujące rodzaje wycen:

 • pełna wycena przedsiębiorstwa,
 • uproszczona wycena przedsiębiorstwa, 
 • kalkulacja wartości przedsiębiorstwa. 

W wycenie przedsiębiorstw i wycenie nieruchomości sposoby wyceny nazywane są podejściami do wyceny. W przypadku wyceny przedsiębiorstw wyróżnia się trzy podejścia: 

 • majątkowe, 
 • dochodowe,
 • porównawcze. 

Przy zastosowaniu wyżej wymienionych podejść określa się następujące kategorie wartości:

 • godziwa wartość rynkowa (ang. Fair Market Value), 
 • wartość sprawiedliwa (ang. Fair Value),
 • wartość inwestycyjna (ang. Investment Value),
 • wartość wewnętrzna (ang. Intrinsic Value),
 • inne – możliwe jest przyjęcie innej kategorii wartości przedsiębiorstwa należy wtedy zamieścić stosowne  uzasadnienie i wyjaśnienie.
koszt wyceny w monetach na stole, ile kosztuje wycena

Wycena przedsiębiorstw na terenie całego kraju

Wycenę przedsiębiorstw wykonujemy w następujących obszarach:

 • w miastach wojewódzkich Poznań, Szczecin, Wrocław, Gorzów, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Opole, Katowice, Kraków, Kielce, Warszawa, Olsztyn,
 • w miastach regionalnych Leszno, Kalisz, Piła, Konin, Koszalin, Słupsk, Elbląg, Toruń, Włocławek, Płock, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych, Skierniewice, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Bielsko-Biała, Radom, Ciechanów, 
 • we wszystkich miejscowościach województw: wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie.  

W indywidualnych przypadkach wyceny przedsiębiorstw wykonujemy na terenie całego kraju.

obszar działania na mapie, wycena na terenie zaznaczonym na mapie

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz

Wsparcie na każdym etapie współpracy

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wyceną przedsiębiorstw. Zapraszam również do odwiedzenia Bazy wiedzy. Dodatkowo, służę wiedzą i doświadczeniem zawsze wtedy gdy będziesz tego potrzebować.

Po co wykonuje się wycenę przedsiębiorstw?

Celem wyceny przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub udziału w przedsiębiorstwie może być ustalenie jego wartości między innymi na potrzeby: 

 • kupna lub sprzedaży,
 • postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji, 
 • łączenia lub podziału przedsiębiorstw,
 • podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów, 
 • określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze, 
 • postępowań cywilnoprawnych,
 • podatkowe,
 • sprawozdawczości finansowej, 
 • weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu,
 • ubezpieczenia,
 • odszkodowania, 
 • kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo. 

Możliwe jest wykonanie wyceny przedsiębiorstwa dla innego celu, należy wtedy stosowanie uzasadnić i wyjaśnić cel wyceny. 

Wycena przedsiębiorstwa może spełniać różne funkcje:

 • funkcja doradcza (decyzyjna) – wycena o takiej funkcji powinna dostarczyć niezbędnych informacji w związku z planowanymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi, 
 • funkcja argumentacyjna – wycena o takiej funkcji powinna dostarczyć informacji o przedsiębiorstwie i jego wartości, które mogą wzmocnić siłę przetargową jednej ze stron w prowadzonych negocjacjach, 
 • funkcja mediacyjna – wycena o takiej funkcji powinna dostarczyć niezbędnych informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w przypadku transakcji kapitałowych, w których opinie stron transakcji na temat wartości przedsiębiorstwa znacznie się różnią, 
 • funkcja zabezpieczająca – wycena powinna dostarczyć informacji o wartości przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości, 
 • funkcja informacyjna – wycena o takiej funkcji powinna dostarczyć cennych informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. 

Kto wykonuje wycenę przedsiębiorstw?

Wycenę przedsiębiorstwa wykonuje osoba lub zespół osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Osoba wykonująca wycenę przedsiębiorstwa nazywa się wyceniającym lub biegłym. Zgodnie z przepisami prawa wyceniający przedsiębiorstwa nie musi posiadać uprawnień zawodowych jak np. rzeczoznawca majątkowy wyceniający nieruchomości. Wyceniający przedsiębiorstwa musi posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do wykonania takiej wyceny.

Ile kosztuje wycena przedsiębiorstwa?

Koszt wyceny przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników i jest ustalany indywidualnie przed wykonaniem zlecenia. Na koszt wyceny wpływają m.in. takie parametry jak: wielkość przedsiębiorstwa, jego struktura, ilość i rodzaj koniecznych do zastosowania podejść i metod, zakres analiz i badań ale również rodzaj wyceny (pełna wycena przedsiębiorstwa, uproszczona wycena czy kalkulacja wartości). Wszystkie wyżej wymienione czynniki wpływają bezpośrednio na czasochłonność wyceny, a co za tym idzie, również na koszt wyceny. 

Zobacz cennik wyceny nieruchomości »

umowa na wycenę, przedsiębiorstwo, wycena majątku firmy
Zadzwoń
lub napisz

i.basinska@estima-wyceny.pl