Blog

Wycena nieruchomości charakteryzuje się najbardziej kompleksowym podejściem do nieruchomości ze wszystkich zawodów związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości. W tym miejscu znajdziesz dużą dawkę wiedzy z branży nieruchomości i samej wyceny, informacje o metodologii wyceny nieruchomości, studium przypadków (case study), ciekawostki i inne tematy związane z nieruchomościami. 

Odpowiednio sporządzona wycena nieruchomości dla potrzeb odrolnienia może znacznie obniżyć opłaty z tego tytułu

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej są koszty odrolnienia. Czy możliwe jest bezpłatne odrolnienie działki?

Odrolnienie to przekształcenie działki rolnej na działkę budowlaną. Jak wygląda procedura odrolnienia działki krok po kroku?

Po co wycenia się nieruchomości? Jakie są cele wyceny nieruchomości? Najczęściej spotykanym celem wyceny jest zabezpieczenie wierzytelności kredytowej tzn. wycena pod kredyt, ale istnieje dużo innych celów wyceny...

Jak przebiega wycena nieruchomości? Jakie są etapy wyceny nieruchomości? Przebieg wyceny można podzielić na kilka etapów...

Obowiązek, ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości nie dotyczy osoby, która posiada...

Rzeczoznawca majątkowy niewypełniający obowiązków, podlega odpowiedzialności zawodowej. Kary dyscyplinarne nakładane na rzeczoznawcę to ....

Jaka jest minimalna suma i zakres ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego? Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie szacowania...

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości przeznaczonych na cele rolne lub leśne, w przypadku braku transakcji rynkowych, stosuje się metodę wskaźników szacunkowych gruntów.

Metodę kosztów likwidacji stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli części składowe gruntu są przeznaczone do rozbiórki. Wartość nieruchomości określona...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz