Blog

Wycena nieruchomości charakteryzuje się najbardziej kompleksowym podejściem do nieruchomości ze wszystkich zawodów związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości. W tym miejscu znajdziesz dużą dawkę wiedzy z branży nieruchomości i samej wyceny, informacje o metodologii wyceny nieruchomości, studium przypadków (case study), ciekawostki i inne tematy związane z nieruchomościami. 

pytanie jakie są cele wyceny nieruchomości? po co wycenia się nieruchomość

Po co wycenia się nieruchomości? Jakie są cele wyceny nieruchomości? Najczęściej spotykanym celem wyceny jest zabezpieczenie wierzytelności kredytowej tzn. wycena pod kredyt, ale istnieje dużo innych celów wyceny...

wycena nieruchomości, etapy wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości to proces w którym rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości. Przebieg wyceny można podzielić na kilka etapów, które zostały opisane i wyjaśnione...

jak zostać rzeczoznawcą majątkowym, studia podyplomowe wycena nieruchomości

Obowiązek, ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości nie dotyczy osoby, która posiada...

kara dyscyplinarna, utrata uprawnień zawodowych

Rzeczoznawca majątkowy niewypełniający obowiązków, podlega odpowiedzialności zawodowej. Wobec rzeczoznawcy majątkowego mogą być orzeczone następujące kary...

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy, obowiązkowe ubezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego, suma ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, załącznik do operatu, Polisa ubezpieczeniowa

Jaka jest minimalna suma i zakres ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego? Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie szacowania...

las, nieruchomość o przeznaczeniu na cele leśne, metoda wskaźników szacunkowych gruntów, wycena lasu Poznań

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości przeznaczonych na cele rolne lub leśne, w przypadku braku transakcji rynkowych, stosuje się metodę wskaźników szacunkowych gruntów.

metoda kosztów likwidacji, rozbiórka budynku, ruina do wyceny

Metodę kosztów likwidacji stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli części składowe gruntu są przeznaczone do rozbiórki. Wartość nieruchomości określona...

budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Poznań, metoda pozostałościowa, wycena inwestycji deweloperskiej

Metodę pozostałościową stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli na nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montażu lub remoncie...

podejście mieszane w wycenie nieruchomości, budowa, nadbudowa, rozbiórka, koszty likwidacji

Podejście mieszane zawiera elementy innych podejść tj. podejścia porównawczego, dochodowego i kosztowego. Przy zastosowaniu podejścia mieszanego otrzymuje się wartość rynkową.

podejście kosztowe w wycenie nieruchomości, wartość odtworzeniowa, koszty budowy, wymiarowanie obiektów

Podejście kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. W podejściu kosztowym określa się...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz