Blog

Cele wyceny czyli po co wycenia się nieruchomości?

W wcześniejszych publikacjach wspominałam kim jest i co robi rzeczoznawca majątkowy, jak zostać rzeczoznawcą majątkowym, co to jest i co zawiera operat szacunkowy, a także jak wycenia się nieruchomości i jakie są etapy wyceny, a jakie są cele wyceny? 

Po co wycenia się nieruchomości? W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie: jakie mogę być cele wyceny nieruchomości?  

Niniejszy artykuł ten jest zapowiedzią i wstępem do całego cyklu, w którym postaram się opisać poszczególne cele wyceny, z omówieniem tematu i przykładami z życia wziętymi (case study). 

pytanie jakie są cele wyceny nieruchomości? po co wycenia się nieruchomość

Po co wycenia się nieruchomości mieszkaniowe (cele wyceny)?

Głównym celem wyceny nieruchomości mieszkaniowych jest zabezpieczenia wierzytelności kredytowej tzn. wycena na potrzeby kredytu na zakup mieszkania lub domu, ale także pożyczki hipotecznej zabezpieczonej na nieruchomości. 

Innym celem  wyceny domu, mieszkania czy działki jest sprzedaż, gdy właściciel zastanawia się za ile wystawić swoją nieruchomość na sprzedaż lub negocjacje, gdy kupujący zastanawia się nad faktyczną wartością rynkową nieruchomości którą planuje nabyć. Wyceny są również elementem procesu podziału majątku, zniesienia współwłasności, rozliczeń majątkowych np. przy rozwodach, spadkach, podatkach od darowizn itp.

wycena domu cele wyceny nieruchomości mieszkaniowych

Po co wycenia się nieruchomości komercyjne (cele wyceny)?

Wycenę nieruchomości komercyjnej wykonuje się najczęściej na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytowej tzn. na potrzeby kredytu na zakup, ale także w przypadku pożyczki hipotecznej zabezpieczonej na nieruchomości. 

Wycenę nieruchomości komercyjnych  wykonuje się również dla potrzeb aportu do spółki, dla potrzeb księgowych, sprawozdań finansowych czy skarbowo-podatkowych lub innych potrzeb wewnętrznych. 

Wycena nieruchomości stanowi część wyceny całego przedsiębiorstwa. Nieruchomość może stanowić przecież część majątku firmy. 

Wycena nieruchomości komercyjnych może być także elementem procesu sprzedaży lub negocjacji ceny, ale również podziału majątku, zniesienia współwłasności, rozliczeń majątkowych czy dla potrzeb przeprowadzenia procesu upadłości np. przez syndyka. 

wycena powierzchni biurowych, cele wyceny biurowca

Cele wyceny nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym zawsze musi wskazać cel wyceny. Wymóg wskazania celu wyceny wynika z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Co powinien zawierać operat szacunkowy, poza wskazaniem celu wyceny, przeczytasz w artykule „operat szacunkowy”. 

Cele wyceny nieruchomości czyli po co wycenia się nieruchomości?

 • pod kredyt (zabezpieczenie kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej)
 • dla celu sprzedaży 
 • dla potrzeb negocjacji ceny kupna/sprzedaży
 • dla potrzeb rozliczeń między małżonkami przy rozwodach 
 • w celu rozliczeń nakładów poczynionych na nieruchomości np. przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa
 • dla potrzeb rozliczeń majątkowych między spadkobiercami 
 • dla potrzeb zniesienia współwłasności nieruchomości
 • dla potrzeb podatku od spadku 
 • dla potrzeb naliczenia podatku od darowizny 
 • dla potrzeb odrolnienia nieruchomości (wyłączenie z produkcji rolnej)
 • dla potrzeb odlesienia nieruchomości (wyłączenie z produkcji leśnej)
 • dla potrzeb hipotek odwróconych
 • dla potrzeb wyliczenia służebności osobistej
 • dla potrzeb wyliczenia służebności gruntowej, przesyłu 
 • dla potrzeb skarbowo-podatkowych
 • dla celów księgowych np. w celu określenia wartości początkowej 
 • dla potrzeb aportu do spółki
 •  jako element wyceny przedsiębiorstwa  (wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa)
 • dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej
 • dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej (renta planistycznej)
 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu 
 • dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • dla potrzeb ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości np. na potrzeby budowy drogi ekspresowej
 • dla potrzeb ustalenia odszkodowania za szkody na nieruchomości np. podczas budowy linii elektroenergetycznych
 • dla potrzeb ubezpieczenia nieruchomości
 • w celu ustalenia stawek czynszu najmu 
 • dla potrzeb prowadzonego procesu upadłościowego np. przez syndyka 

Dlaczego rzeczoznawca pyta o cel wyceny?

Kiedy kontaktujemy się z rzeczoznawcą majątkowym w celu wyceny nieruchomości często pada pytanie „do czego potrzebna jest wycena”. Pytanie o cel wyceny nie jest wyrazem nadmiernej ciekawości rzeczoznawcy, a wynika z wcześniej przytoczonych przepisów prawa. Przepisy te obligują rzeczoznawcę do zawarcia informacji o celu wyceny w operacie szacunkowym. Ponad to cel wyceny ma wpływ na sposób wyceny. Cel wyceny jest jednym z czynników determinujących przyjęte podejście, metodę i technikę wyceny. Więcej o sposobach wyceny przeczytasz w artykule „Jak wycenia się nieruchomości?”.

Wyboru sposobu wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy, podejścia w wycenie

Czytaj także...

Oględziny nieruchomości etap

Oględziny nieruchomości

Etap oględzin nieruchomości jest nieodzownym elementem procesu wyceny nieruchomości. Podczas oględzin nieruchomości...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz