Blog

Metoda kosztów likwidacji w wycenie nieruchomości

W podejściu mieszanym stosuje się:

Poniżej opisano procedurę postępowania przy zastosowaniu metody kosztów likwidacji w wycenie nieruchomości. 

Metoda kosztów likwidacji

Metodę kosztów likwidacji stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli części składowe gruntu są przeznaczone do rozbiórki.

Wartość nieruchomości określona metodą kosztów likwidacji jest równa kosztowi nabycia gruntu (wartość rynkowa gruntu o takich samych cechach) pomniejszonemu o koszty likwidacji części składowych tego gruntu. 

metoda kosztów likwidacji, rozbiórka budynku, ruina do wyceny

Techniki wyceny w metodzie kosztów likwidacji

Koszty likwidacji części składowych gruntu ustala się przy użyciu tych samych technik co w podejściu kosztowym:

Każda z tych technik została  opisana w artykule „Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości”.

Czytaj także...

Oględziny nieruchomości etap

Oględziny nieruchomości

Etap oględzin nieruchomości jest nieodzownym elementem procesu wyceny nieruchomości. Podczas oględzin nieruchomości...

Pytanie jak wybrać podejście, metodę i technikę wyceny nieruchomości, kto wybiera sposób wyceny nieruchomości

Jak wycenia się nieruchomość?

Wycenę nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy. Do określenia wartości nieruchomości stosuje się różne...

sporządzanie operatu szacunkowego na laptopie, na biurku dokumenty do wyceny nieruchomości

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest to sporządzona na piśmie opinia o wartości nieruchomości. Operat...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz