Blog

Podejście mieszane w wycenie nieruchomości

Wyróżnia się cztery podejścia w wycenie nieruchomości:

Poniżej opisano zasady stosowania podejścia mieszanego oraz metody wyceny nieruchomości stosowane w podejściu mieszanym. 

Podejście mieszane

Podejście mieszane zawiera elementy innych podejść tj. podejścia porównawczego, dochodowego i kosztowego.

Przy zastosowaniu podejścia mieszanego otrzymuje się wartość rynkową.

Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego do określenie wartości rynkowej wykorzystuje się podejście mieszane. 

podejście mieszane w wycenie nieruchomości, budowa, nadbudowa, rozbiórka, koszty likwidacji

Metody wyceny stosowane w podejściu mieszanym

W podejściu mieszanym stosuje się następujące metody wyceny nieruchomości:

Metoda pozostałościowa

Metodę pozostałościową stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli na nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montażu lub remoncie obiektu budowlanego.

Więcej o metodzie pozostałościowej w artykule „Metoda pozostałościowa w wycenie nieruchomości”. 

Metoda kosztów likwidacji

Metodę kosztów likwidacji stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli części składowe gruntu są przeznaczone do rozbiórki

Więcej o metodzie kosztów likwidacji w artykule „Metoda kosztów likwidacji w wycenie nieruchomości” 

Metoda wskaźników szacunkowych gruntów

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości przeznaczonych na cele rolne lub leśne, w przypadku braku transakcji rynkowych, stosuje się metodę wskaźników szacunkowych gruntów. 

Więcej o metodzie wskaźników szacunkowych gruntów w artykule „Metoda wskaźników szacunkowych gruntów w wycenie nieruchomości”.

Czytaj także...

sporządzanie operatu szacunkowego na laptopie, na biurku dokumenty do wyceny nieruchomości

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest to sporządzona na piśmie opinia o wartości nieruchomości. Operat...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz