Blog

Wycena nieruchomości charakteryzuje się najbardziej kompleksowym podejściem do nieruchomości ze wszystkich zawodów związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości. W tym miejscu znajdziesz dużą dawkę wiedzy z branży nieruchomości i samej wyceny, informacje o metodologii wyceny nieruchomości, studium przypadków (case study), ciekawostki i inne tematy związane z nieruchomościami. 

Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość danej nieruchomości odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego...

Kodeks Etyki Zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Kodeks ten nie jest przepisem prawa, ale zawiera szereg zbiór zasad i norm działania, jakimi powinien kierować się rzeczoznawca majątkowy wykonując swój zawód.

Wycenę nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy. Do określenia wartości nieruchomości stosuje się różne podejścia, metody i techniki wyceny. Jakie są sposoby wyceny nieruchomości i kto decyduje o sposobie wyceny nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Operat szacunkowy jest to sporządzona na piśmie opinia o wartości nieruchomości. Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego...

Etap oględzin nieruchomości jest nieodzownym elementem procesu wyceny nieruchomości. Podczas oględzin nieruchomości weryfikowana jest nie tylko sama nieruchomość, ale również jej lokalizacja i otoczenie...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz