Metodologia wyceny

Jak wycenić nieruchomość? Opis podejść, metod i technik wyceny nieruchomości, a także sposoby wyceny różnego rodzaju nieruchomości dla różnych celów.

cash flow podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego i możliwego do osiągnięcia dochodu…

Pytanie jak wybrać podejście, metodę i technikę wyceny nieruchomości, kto wybiera sposób wyceny nieruchomości

Jak wycenia się nieruchomość?

Wycenę nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy. Do określenia wartości nieruchomości stosuje się różne podejścia, metody i techniki wyceny. Jakie są sposoby wyceny nieruchomości i kto decyduje o sposobie wyceny nieruchomości?