Metodologia wyceny

Jak wycenić nieruchomość? Opis podejść, metod i technik wyceny nieruchomości, a także sposoby wyceny różnego rodzaju nieruchomości dla różnych celów.

podejście kosztowe w wycenie nieruchomości, wartość odtworzeniowa, koszty budowy, wymiarowanie obiektów

Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości

Podejście kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. W podejściu kosztowym określa się…

hotel Poznań wycena, metoda zysków podejście dochodowe

Metoda zysków w podejściu dochodowym

Metodę zysków stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, którego wysokości nie można ustalić na podstawie analizy kształtowania się stawek rynkowych czynszów tak jak…

dochód z nieruchomości komercyjnej, wycena nieruchomości, obliczenia, podejście dochodowe, metoda inwestycyjna

Metoda inwestycyjna w podejściu dochodowym

Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód z czynszów najmu lub dzierżawy. Pod warunkiem, że…