styczeń 2023

Kodeks etyki zawodowej, współpraca zespołu rzeczoznawców majątkowych

Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

Kodeks Etyki Zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Kodeks ten nie jest przepisem prawa, ale zawiera szereg zbiór zasad i norm działania, jakimi powinien kierować się rzeczoznawca majątkowy wykonując swój zawód.

Pytanie jak wybrać podejście, metodę i technikę wyceny nieruchomości, kto wybiera sposób wyceny nieruchomości

Jak wycenia się nieruchomość?

Wycenę nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy. Do określenia wartości nieruchomości stosuje się różne podejścia, metody i techniki wyceny. Jakie są sposoby wyceny nieruchomości i kto decyduje o sposobie wyceny nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy kobieta wycena wartości nieruchomości przy biurku, biuro wyceny

Kim jest i co robi rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

sporządzanie operatu szacunkowego na laptopie, na biurku dokumenty do wyceny nieruchomości

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest to sporządzona na piśmie opinia o wartości nieruchomości. Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego…