podejście mieszane

budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Poznań, wycena inwestycji deweloperskiej

Metoda pozostałościowa w wycenie nieruchomości

Metodę pozostałościową stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli na nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montażu lub remoncie…

podejście mieszane w wycenie nieruchomości, budowa, nadbudowa, rozbiórka, koszty likwidacji

Podejście mieszane w wycenie nieruchomości

Podejście mieszane zawiera elementy innych podejść tj. podejścia porównawczego, dochodowego i kosztowego. Przy zastosowaniu podejścia mieszanego otrzymuje się wartość rynkową.