kara dyscyplinarna, utrata uprawnień zawodowych, kary dyscyplinarne rzeczoznawcy majątkowego

Czy rzeczoznawca majątkowy może stracić uprawnienia zawodowe?

Rzeczoznawca majątkowy niewypełniający obowiązków, podlega odpowiedzialności zawodowej. Kary dyscyplinarne nakładane na rzeczoznawcę to ….