Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy, obowiązkowe ubezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego, suma ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, załącznik do operatu, Polisa ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Jaka jest minimalna suma i zakres ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego? Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie szacowania…