Stopa zwrotu z inwestycji, współczynnik kapitalizacji, dochód z nieruchomości, technika kapitalizacji prostej

Technika kapitalizacji prostej w wycenie nieruchomości

Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn stałego strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości…