wartość rezydualna nieruchomości, technika dyskontowania strumieni dochodów, stopa dyskontowa, DCF

Technika dyskontowania strumieni dochodów (DCF) w wycenie nieruchomości

Przy użyciu techniki dyskontowania strumieni dochodów wartość nieruchomości określa się jako sumę zdyskontowanych strumieni zmiennych dochodów przewidywanych i możliwych do uzyskania z nieruchomości…