hotel Poznań wycena, metoda zysków podejście dochodowe

Metoda zysków w podejściu dochodowym

Metodę zysków stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, którego wysokości nie można ustalić na podstawie analizy kształtowania się stawek rynkowych czynszów tak jak…