budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Poznań, wycena inwestycji deweloperskiej

Metoda pozostałościowa w wycenie nieruchomości

Metodę pozostałościową stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli na nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montażu lub remoncie…