dochód z nieruchomości komercyjnej, wycena nieruchomości, obliczenia, podejście dochodowe, metoda inwestycyjna

Metoda inwestycyjna w podejściu dochodowym

Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód z czynszów najmu lub dzierżawy. Pod warunkiem, że…