podejście kosztowe w wycenie nieruchomości, wartość odtworzeniowa, koszty budowy, wymiarowanie obiektów

Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości

Podejście kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. W podejściu kosztowym określa się…