Metoda korygowania ceny średniej, obliczenie średniej wartości z bazy danych transakcyjnych

Metoda korygowania ceny średniej w podejściu porównawczym

Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się, z rynku właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości, co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych…