RODO

RODO

Obowiązek informacyjny

1.Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji mailowej jest Estima Ilona Rak-Basińska z siedzibą w Więckowicach przy ul. Jeziornej 38. 

2.Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji czynności związanych z realizacją już zawartej umowy, ewentualnie przedstawienie oferty handlowej w zależności od treści Państwa zapytania.  

3.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

4.Zebrane dane ujawnione mogą zostać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu przedsiębiorcy. Będą to w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe.

5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 2 powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy.

6.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Zadzwoń
lub napisz

i.basinska@estima-wyceny.pl